Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Βρίσκεστε εδώ: Κεντρική Σελίδα

Κεντρική Σελίδα

Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Βιοϊατρική Τεχνολογία

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να δώσει στον φοιτητή Μηχανολόγο Μηχανικό μια πρώτη πληροφόρηση για τις δυνατότητες που έχει ο Μηχανολόγος Μηχανικός να ασχοληθεί με το αντικείμενο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, καθώς και για τις δραστηριότητες σήμερα στη Σχολή μας με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Κατά τους Berger S.A., Goldsmith W. , Lewis E.R. (“Introduction to Bioengineering”, Oxford University Press, 1996) το αντικείμενο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αποτυπώνεται στην πρόταση «Τhe intent of such studies is to understand the physical processes and engineering aspects of performance [of living structures and organisms] and to design develop and use diagnostic and artificial devices meant to measure, improve and safeguard or replace life functions».

Η Βιοϊατρική Τεχνολογία είναι από τα νεότερα πεδία της επιστήμης του μηχανικού. Χρησιμοποιεί παραδοσιακά εργαλεία και δεξιότητες για να αναλύει και επιλύει προβλήματα στη βιολογία και ιατρική προσφέροντας βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης. Είναι επομένως σαφές ότι οι ασχολούμενοι  με τη Βιοϊατρική Τεχνολογία πρέπει να διαθέτουν εκπαίδευση τόσο στην ιατρική όσο και στην επιστήμη του μηχανικού.

Το έργο που επιτελείται από τους Βιοϊατρικούς Μηχανικούς περιλαμβάνει ευρείες περιοχές όπως,

Ανάπτυξη, σχεδιασμό και κατασκευή τεχνητών οργάνων: Τεχνητή καρδιά, νεφρούς, πνεύμονες, ήπαρ είτε τεχνητών τμημάτων οργάνων, όπως συνθετικά αγγεία, καρδιακές βαλβίδες.

Ορθοπεδική εμβιομηχανική: περιλαμβάνει την κατασκευή την ανάπτυξη και σχεδιοκατασκευή τεχνητών αρθρώσεων (ισχίο, γόνατο, αγκώνα, ώμος) την ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης και την ορθοδοντική.

Ανάπτυξη και σχεδιοκατασκευή ιατρικών συσκευών και οργάνων:  όπως αντλιών αίματος και άλλων βιολογικών ρευστών και φαρμάκων, οξυγονωτές, χειρουργικά εργαλεία, καθετήρες, για την διευκόλυνση της θεραπείας και νοσηλείας.

Ανάπτυξη και Σχεδιοκατασκευή βιοϊατρικών υλικών:  που δεν απορρίπτονται από τον οργανισμό (βιοσυμβατά υλικά) για τεχνητά όργανα, ορθοπεδικά εμφυτεύματα, και χειρουργικά εργαλεία.

Ιατρική αποκατάσταση:  περιλαμβάνει την ανάπτυξη εργαλείων και διαδικασιών για την βελτίωση της στάθμης των ατόμων με φυσικές βλάβες (ειδικές ανάγκες).