Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Δυναμικής και Κατασκευών

Περιγραφή μονάδας

Τίτλος Εργαστηρίου: Μη θεσμοθετημένη Μονάδα Εμβιομηχανικής.

Τομέας: Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου

Πεδίο εκπαίδευσης – έρευνας: Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Εμβιομηχανική. Χρήση πεπερασμένων στοιχείων (CAE) και συστημάτων CAD σε συνδυασμό με επεξεργασία ιατρικών εικόνων. Εφαρμογές σε οδοντικά εμφυτεύματα, Ορθοδοντική, Ισχίο, Οστεοσυνθέσεις, Οστεοπόρωση.

Μέλη Δ.Ε.Π.:

Χριστόφορος Γ. Προβατίδης (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Υ.Δ.:

Δημήτριος Βενετσάνος   Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

Βασίλης Γεωργιόπουλος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Ιωάννης Κουκούλης Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Κλειώ Βόσου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Βαγγέλης Θεοδώρου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές:

Ευαγγελία Πετροπούλου, Διπλ. Βιολόγος

Μαρία Γεωργιλέ, Διπλ. Επιστήμης Υλικών

Επιστημονικοί Συνεργάτες: -

Εξοπλισμός εργαστηρίου:

Πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων ALGOR

Πρόσβαση στα προγράμματα ANSYS, ABAQUS, NASTRAN

Μηχανές εξομοίωσης κινήσεων οστών (12 βαθμοί ελευθερίας)

Επαφή:  cprovat@central.ntua.gr

Κτίριο στέγασης: Κτίριο ‘Μ’ Μηχανολόγων Μηχανικών

 

Link: users.ntua.gr/cprovat/