Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Πυρηνικής Τεχνολογίας

Περιγραφή εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να δραστηριοποιείται περί το αντικείμενο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και συγκεκριμένα στον ευρύ τομέα των εφαρμογών των ιοντιζουσών ακτινοβολιών σε διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους, στον οποίο περιλαμβάνονται μηχανήματα απεικονίσεων, απεικονιστικές τεχνικές με χρήση ραδιοφαρμάκων, όπως οι SPECT και PET καθώς και μηχανήματα και τεχνικές θεραπευτικών ακτινοβολήσεων. Παράλληλα, υπάρχει δραστηριότητα και σε θέματα προσομοίωσης των αλληλεπιδράσεων ακτινοβολιών και ύλης με κώδικες Monte-Carlo, οι οποίοι πλέον σήμερα χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη σχεδίαση και βελτιστοποίηση των σχετικών συστημάτων και διατάξεων. Στα πλαίσια αυτά έχουν δημιουργηθεί και παρέχονται σε Προπτυχιακό και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο μία σειρά από μαθήματα όπως «Απεικονίσεις και Θεραπευτικές Ακτινοβολήσεις Βιοϊατρικής Τεχνολογίας» και «Τεχνολογία Ραδιοφαρμάκων» αντίστοιχα. Επιπλέον των μαθημάτων που είναι αμιγώς μαθήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ο Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας παρέχει και σειρά μαθημάτων, το αντικείμενο των οποίων είναι ευρύτερο, όπως «Αλληλεπιδράσεις Ακτινοβολίας και Ύλης», «Δοσιμετρία και Ακτινοπροστασία» και «Πυρηνικά Μετρητικά Συστήματα». 

 

Τομέας:                      Τομέας Πυρηνικής τεχνολογίας

Πεδίο εκπαίδευσης – έρευνας:  Η έρευνα και η εκπαίδευση περί τα αντικείμενα που είναι συναφή  με την Βιοϊατρική Τεχνολογία εστιάζεται σε: Μετρολογία Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, Αλληλεπίδραση των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών και της Ύλης (πειραματική μελέτη & προσομοίωση με κώδικες Monte-Carlo), Δοσιμετρία Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, Ακτινοπροστασία.

Μέλη Δ.Ε.Π.: Μάριος Ι. Αναγνωστάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Υ.Δ.:

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές:

Επιστημονικοί Συνεργάτες:

Εξοπλισμός εργαστηρίου:

Διάταξη μηχανής ακτίνων-Χ 50 kV

Συστήματα ανίχνευσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Επαφή:

Μάριος Ι. Αναγνωστάκης, Επίκουρος Καθηγητής

e-mail: managno(at)nuclear.ntua.gr

Κτίριο στέγασης:  Κτίριο Κ, Συγκρότημα Εργαστηρίων Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

Link:    http://arcas.nuclear.ntua.gr/