Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Αυτομάτου ελέγχου και ρύθμισης μηχανών και εγκαταστάσεων

Περιγραφή δραστηριοτήτων

Στο εργαστήριο η έρευνα στα πλαίσια της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας εστιάζεται σε δύο κατευθύνσεις, α) στους εκπαιδευτικούς εξομοιωτές ιατρικών επεμβάσεων και β) στα μυοηλεκτρικά οδηγούμενα εξωσκελετικά συστήματα για υποβοήθηση ασθενών με κινητικά προβλήματα στα άνω άκρα.

Στο Εργαστήριο έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί εκπαιδευτικός εξομοιωτής ουρολογικών επεμβάσεων. Βασίζεται σε ρομποτική τεχνολογία και σε τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας. Αποτελείται από α) απτικό ρομποτικό μηχανισμό με ανάδραση δυνάμεων, β) εικονικό μοντέλο ιστών, και γ) σύστημα ελέγχου. Ο απτικός μηχανισμός διαθέτει πέντε ενεργούς βαθμούς ελευθερίας και χαρακτηρίζεται από ελάχιστη μάζα/αδράνεια και τριβές. Ο μηχανισμός επικοινωνεί με εικονικό περιβάλλον μέσω TCP/IP και ελέγχεται από κάρτες ενσωματωμένου ελέγχου PC-104 με λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου QNX.

Στο Εργαστήριο έχει επίσης σχεδιασθεί και κατασκευασθεί σύστημα λήψης και επεξεργασίας μυοηλεκτρικών σημάτων. Το σύστημα αυτό καθιστά δυνατή τη χρησιμοποίηση των  επιφανειακών μυοηλεκτρικών σημάτων των μυών, για την οδήγηση ηλεκτρικών κινητήρων. Ο τελικός στόχος είναι η κατασκευή ενός εξωσκελετικού συστήματος για υποβοήθηση ασθενών με κινητικά προβλήματα των άνω άκρων.