Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ταχείας κατασκευής πρωτοτύπων και εργαλείων αντίστροφου σχεδιασμού

Η περιοχή ενασχόλησης του εργαστηρίου «Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων και Αντίστροφου Σχεδιασμού» (ΤΚΠ&ΑΣ), όσον αφορά στη Βιοϊατρική Τεχνολογία, καλύπτει τα εξής αντικείμενα:

  • Έρευνα και ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την υποστήριξη του προεγχειρητικού σχεδιασμού εφαρμογής οδοντικών εμφυτευμάτων που να εξασφαλίζει βέλτιστη, ακριβή και υλοποιήσιμη γεωμετρική και διαστασιολογική χωροθέτηση τους σε εξατομικευμένη ανατομική περιοχή,  μέσω επεξεργασίας ιατρικής εικόνας (CT).
  • Ψηφιοποίηση και μοντελοποίηση της γεωμετρίας της ανατομίας.
  • Σχεδιασμός και ταχεία κατασκευή πρωτοτύπων ανατομικών μοντέλων.

Εργαστήριο Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων & Εργαλείων - Αντίστροφου Σχεδιασμού

Τομέας: Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτόματου Ελέγχου

Πεδίο εκπαίδευσης – έρευνας:

Μέλη Δ.Ε.Π.:

·  Μ. Σφαντζικόπουλος – Καθηγητής Ε.Μ.Π.

·   Σ. Διπλάρης  -   Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Υ.Δ.:  Χρήστος Γαλάνης

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές:

Επιστημονικοί Συνεργάτες:

Εξοπλισμός εργαστηρίου:

·        Εγκατάσταση Ταχείας Κατασκευής  Πρωτοτύπων  LOM (Laminated Object Manufacturing) – HELISYS 1015 : 380mm x 250mm x 360mm.

·        Mετρητική μηχανή συντεταγμένων – CMM - DEA/ Brown & Sharpe/ Mistral/ PH10M Renishaw Head.  Εύρος μετρήσεων: 700mm x 700mm x 500mm.

·        Φορητή μετρητική μηχανή συντεταγμένων – CMM -  6 βαθμών ελευθερίας - FARO με εργόσφαιρα (εύρος μέτρησης) 2,4m.

·        Διάταξη μέτρησης τραχύτητας επιφανειών TAYLOR-HOBSON Surtronic 3+.

·        Εξοπλισμός CAD/CAE/CAM σε περιβάλλον I-DEAS, AutoCAD – Mechanical Desktop, Solidworks, Materialise MIMICS, Materialise Magics RP, Tasysworks, PC DMIS, Tutor.

Επαφή: Χρήστος Γαλάνης – chrgal(at)mail.ntua.gr

Κτίριο στέγασης:  Κτήριο «Μ» Μηχανολόγων Μηχανικών

Link:  rplab.mech.ntua.gr