Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Προπτυχιακή εκπαίδευση

Βιορευστομηχανική και Βιοϊατρική Τεχνολογία

Τομέας: Τομέας Ρευστών, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Σκοπός – Περιοχή: Μία από τις επαγγελματικές ενασχολήσεις του Μηχανολόγου Μηχανικού σήμερα είναι και η Βιοϊατρική Τεχνολογία. Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να εισάγει τον Μηχανολόγο Μηχανικό στις βασικές γνώσεις Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και ειδικά αυτές που αφορούν γνώση αρχών και τεχνικών συσκευών και οργάνων που διακινούν βιολογικά ρευστά.

Ύλη:

Βιορευστομηχανική:

Στοιχεία ανατομίας - φυσιολογίας του κυκλοφορικού συστήματος

Ρεολογία του αίματος

Δομή και μηχανικές ιδιότητες τοιχώματος αιμοφόρων αγγείων.

Διάδοση κυμάτων στις αρτηρίες.

Παλλόμενη ροή αίματος στα αγγεία.

Το κυκλοφορικό σύστημα ως σύνολο, ρύθμιση, μοντέλα.

Η καρδιά ως αντλία.

Μικροκυκλοφορία

Ρευστομηχανική της θρομβογέννεσης και αθηρογέννεσης.

Μετρήσεις στο κυκλοφορικό σύστημα.

Ουροδυναμική.

Ρευστομηχανική της αναπνοής και φωνής.

Βιορευστομηχανική ακοής και όσφρησης.

Βιορευστομηχανική άλλων βιολογικών ρευστών (λέμφος, σπέρμα κ.ά.)

Διαγνωστική βιορευστομηχανικών συστημάτων.

Συσκευές και μηχανήματα ιατρικής ρευστομηχανικής:

Αναπνευστικές συσκευές

Μηχανήματα αιμοκάθαρσης.

Περισταλτικές αντλίες και αντλίες έγχυσης.

Βιολογικές μηχανικές μετρήσεις (στηθοσκόπια, πιεσόμετρα, παροχόμετρα, υπέρηχοι)

Καρδιακές τεχνητές βαλβίδες, τεχνητά μοσχεύματα, υποκατάστατα, βιοσυμβατότητα

Τεχνητά όργανα. Συσκευές υποβοήθησης. Μηχανήματα εξωσωματικής κυκλοφορίας.

Ουροδυναμικές συσκευές και μηχανήματα.

Λιθοτριψία.

Αναρρόφηση και παροχέτευση.

 

Διδάσκων: Σωκράτης Τσαγγάρης, Καθηγητής

Σύγγραμμα:

«Βιορευστομηχανική και Βιοϊατρική Τεχνολογία»

Αθήνα 2004, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Ε.Μ.Π., 296 σελίδες

Εργαστήριο:

«Επίδειξη ιατρικών αντλιών»

Ώρες διδασκαλίας: 4 ώρες/εβδομάδα

Εβδομάδες διδασκαλίας: 13 εβδομάδες/εξάμηνο

Εξάμηνο – Κύκλος: 9ο εξάμηνο-Ενεργειακός και Παραγωγής (δεξαμενή).

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή εξέταση (δίωρη). Πρώτη ώρα εξέτασης είναι για τη θεωρία (χωρίς βοηθήματα), δεύτερη ώρα εξέτασης αφορά άσκηση (με βοήθημα τις πανεπιστημιακές παραδόσεις)

Δίνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προς επεξεργασία θέμα του οποίου η παράδοση είναι προαιρετική με βαρύτητα 40% του βαθμού.

 

Βιβλιογραφία:

  1. John B. Webster, “Medical Instrumentation” 3rd ed. 1998, John Wiley & Sons
  2. W.W. Nichols, M.O’ Rouke, “McDonald’s Blood Flow in Arteries”, Arnold Publications, London, 1998
  3. Y.C. Fung, “Biomechanics: Mechanical properties of living tissues”, Springer Verlag, 1993
  4. Y.C. Fung, “Biodynamics: circulation”, Springer Verlag, 1997
  5. Jay D. Humphrey, “Cardiovascular solid Mechanics”, Springer Verlag, New, 2002