Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Διπλωματικές εργασίες

Διπλωματικές εργασίες (επιβλέπων Καθηγητής Σ. Τσαγγάρης)

1. Ιωάννης Γ. Γεωργιάδης

«Προσομοίωση αρτηριακής ροής- Δύο τοπικά μοντέλα»

Ε.Μ.Π., 1982 

 

2. Δημήτρης Ι. Παπαδημητρίου

«Μελέτη περισταλτικής ροής με τη μέθοδο των χαρακτηριστικών»

Ε.Μ.Π., 7/1984

 

3. Γεώργιος Ζερβός

«Μελέτη δυνατότητας μέτρησης μικρών ταχυτήτων σε κλειστούς αγωγούς με LDA»

Ε.Μ.Π., 6/1984

 

4. Λεωνίδας  Α. Κοζής

«Μη μόνιμες ροές σε αγωγούς με ελαστικά τοιχώματα και διέγερση»

Ε.Μ.Π., 7/1985

 

5. Νίκος Στεργιόπουλος

«Μελέτη και κατασκευή μηχανισμού πάλμωσης της ροής. Αριθμητική και αναλυτική επίλυση της παλλόμενης συνεκτικής και ασυμπίεστης ροής σε ευθύγραμμο κυλινδρικό αγωγό με στερεά τοιχώματα»

12/1985

 

6. Χρήστος Καλιακάτσος

«Μοντέλο ροής στο εγκεφαλικό αρτηριακό σύστημα»

Ε.Μ.Π., 7/1986

 

7. Κων/νος Σταματιάδης

«Αριθμητική επίλυση πεδίων ροής εντός γεωμετρίας με χρονικά μεταβαλλόμενα όρια»

Ε.Μ.Π., 1986

 

8. Ζώης Κολογγιός

«Περιοδικά μεταβαλλόμενοι με το χρόνο ροή σε αγωγούς κυκλικής και ορθογωνικής διατομής»

Ε.Μ.Π., 1987

 

9. Δημήτρης Δρικάκης

«Παλλόμενη ροή ασυμπίεστου και συνεκτικού ρευστού σε ευθύγραμμο κυλινδρικό και ανισοτροπικά ελαστικό αγωγό»

 

10. Ιωάννης Ε. Γιαννάκης

«Διδιάστατα στρωτά πεδία ροής ασυμπίεστου ρευστού – Ανάπτυξη κώδικα επίλυσης με βάση τη μέθοδο διάσπασης των εξισώσεων Navier – Stokes κατά Chorin»

Ε.Μ.Π., 1988

 

11. Γεράσιμος Δεστούνης

«Αναλυτικός υπολογισμός ροής συνεκτικού ρευστού μεταξύ παραλλήλων στρεφομένων δίσκων»

7/1988

 

12. Κυριάκος Ν. Μάγγος

«Κατασκευή μηχανισμού πάλμωσης της ροής και πειράματα μέτρησης ταχυτήτων με LDA σε κλειστούς αγωγούς με στένωση και διακλάδωση»

10/1989

 

13. Ανδρέας Ν. Φούντας

«Φαινόμενα εξηναγκασμένης μη μόνιμης διάχυσης σε παλλόμενες ροές»

1989

 

14. Αθανάσιος Βάσσης

«Ανάπτυξη θεωρίας τριπλού οριακού στρώματος σε επίπεδη πλάκα»

2/1990

 

15. Νίκος Κουφόπουλος

«Ανάπτυξη μεθοδολογιών επίλυσης ροών ασυμπίεστου ρευστού σε ‘κλειστά’ μη μόνιμα πεδία με τυχαία όρια»

1990

 

16. Γεώργιος Δεσπότης

«Ανάπτυξη αριθμητικής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό ροών μη νευτώνειων ρευστών»

1990

 

17. Γεώργιος Γλυνός

«Συνεκτικές στρωτές ροές σε κλειστού αγωγούς – Επέκταση μεθοδολογίας SOLA σε τρεις διαστάσεις»

7/1990

 

18. Δημοσθένης Τρίμης

«Επίλυση μονοδιάστατης μη συνεκτικής συμπιεστής ροής με τη μέθοδο Roe»

Ε.Μ.Π., 6/1990

 

19. Κων/νος Γ. Δικαίος

«Σύγκριση δύο μεθοδολογιών για την επίλυση μονοδιάστατης χρονικά εξαρτώμενης ροής συμπιεστού ρευστού»

Ε.Μ.Π., 1990

 

20. Δημήτρης Ζιώγος

«Επέκταση αλγορίθμου για τον υπολογισμό ροών μη νευτώνειων ρευστών»

7/1991

 

21. Ιωάννα Σαλιβάρα

«Θεωρητική διερεύνηση ενδοκοιλιακής αντλίας μπαλονιού»

2/1992

 

22. Γεωργία Καρβουντζή

«Περισταλτική ροή. – Επίλυση αντιστρόφου προβλήματος»

6/1992

 

23. Θεοδώρα Πάππου

«Ανάπτυξη ρητής μεθοδολογίας για την αριθμητική ολοκλήρωση των εξισώσεων Navier-Stokes σε τυχαίο καμπυλόγραμμο σύστημα συντεταγμένων»

10/1992

 

24. Ελένη Κονιωτάκη

«Μελέτη ροής σε λαβυρίνθους μορφής μαιάνδρου»

10/1992

 

25. Ελένη Πέππα

«Ενισχυμένη διάχυση σε μη μόνιμες ροές ιξωδοελαστικού ρευστού» 

10/1992

 

26. Σάββας Ντεγιρμεντζόγλου

«Αριθμητική επίλυση εξισώσεων Navier-Stokes για ασυμπίεστο ρευστό με τη μέθοδο της ‘ψευδοσυμπιεστότητας’»

2/1993

 

27. Δημήτρης Λύτρας

«Μέτρηση ταχυτήτων ροής με τη μέθοδο LDA σε μοντέλο διακλάδωσης 90 μοιρών»

10/1993

 

28. Ελευθεράκης Ευάγγελος

«Μόνιμη και περιοδικά μεταβαλλόμενη με το χρόνο ροή σε αγωγούς ορθογωνικής διατομής»

Ε.Μ.Π., 2/1993

 

29. Ευάγγελος Κουτσαβδής

«Δυναμικά μοντέλα του νόμου διατήρησης του χώρου και μελέτη των γεωμετρικά επαγόμενων σφαλμάτων»

10/1994

 

30. Βασίλης Τζούμας

«Μελέτη παλλόμενης ροής και διάχυσης σε διακλάδωση 90ο»

2/1995

 

31. Χρήστος Τσαντίλης

«Ανάλυση αρχών τεχνικών – οικονομικών στοιχείων μηχανημάτων: αιμοκάθαρσης, λιθοτριψίας, ουροδυναμικής»

Ε.Μ.Π., 10/1995

 

32. Δημήτρης Σπανέλης

«Μελέτη δυναμικών ροών σε τρισδιάστατα πεδία με κινούμενα όρια και χειρισμός του πλέγματος με χρήση του νόμου διατήρησης του χώρου»

2/1996

 

33. Στυλιανός Ε. Ανέστης

«Κατασκευή τρισδιάστατου δομημένου επιφανειακού πλέγματος από τυχαία κατανομή σημείων- Βιολογικές Εφαρμογές» 1996

10/1996

 

34. Γεώργιος Ι. Αθανασίου

«Μελέτη της ροής στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα της καρδιάς»

Ε.Μ.Π. 10/1996

 

35. Σπύρος Ρότσος

«Σύζευξη Dalanuay γεννήτριας μη δομημένων πλεγμάτων με επιλύτη Navier-Stokes»

10/1997

 

36. Νικόλαος Γ. Πολιάς

«Αναπνευστικές συσκευές και χρήση των αναπνευστικών μετρήσεων στον αθλητισμό»

Ε.Μ.Π., 6/1998

 

37. Χριστίνα Ζυγκοπούλου

«Θεωρητική και πειραματική μελέτη της ενδοαορτικής αντλίας – μπαλόνι»

2/1998 (μαζί με Δ. Μαθιουλάκη)

 

38. Δημήτρης Κονταξάκης

«Υπολογιστική ροή γαλακτώματος σωματιδίων σε επίπεδες γεωμετρίες»

Ε.Μ.Π., 9/1999

 

39. Ευάγγελος Λιόντος

«Επέκταση αριθμητικής μεθοδολογίας τεχνητής συμπιεστότητας για τον υπολογισμό μόνιμων συνεκτικών ροών σε τρεις διαστάσεις»

Ε.Μ.Π., 2/2000

 

40. Χαράλαμπος Χριστοφίδης

«Διάδοση κύματος σε ελαστικούς αγωγούς με στενώσεις»

10/2000

 

41. Δήμητρα Αλ. Λασπιά

«Διατάξεις υποκατάστασης και υποβοήθησης του κυκλοφορικού συστήματος και τμημάτων του»

Ε.Μ.Π., 2000

 

42. Χριστίνα Κολυβά

«Ιξώδης ροή σε ταλαντούμενο σωλήνα»

9/2000

 

43. Γιάννης Αλεξόπουλος

«Επέκταση και βελτίωση αλγορίθμου ροής Navier-Stokes δύο φάσεων με χρήση κινουμένου πλέγματος»

2/2001

 

44. Νίκος Νικολάου

«Συνεκτική ροή υπό την επίδραση της βαρύτητας – Υπολογιστική και αναλυτική προσέγγιση»

2/2001

 

45. Θεμιστοκλής Φίλιος

«Αναπνευστικά και αναισθησιολογικά  μηχανήματα – Έλεγχος της ποιότητάς τους, Πρόταση για τη δημιουργία εργαστηρίου πιστοποίησης της ποιότητας»

2002

 

46. Γρηγόρης Θεοδοσόπουλος

«Επεξεργασία νερού και προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας σε φαρμακευτική βιομηχανία»

2003

 

47. Θεμιστοκλής Μάνος

«Παλλόμενη ιξωδοελαστική ροή σε καμπύλο αγωγό – Αναλυτική και αριθμητική λύση»

2004

 

48. Χρήστος Νίκας

«Μελέτη ροής νευτώνειων και μη νευτώνειων ρευστών μεταξύ παραλλήλων κινουμένων πλακών με πορώδη τοιχώματα»

2/2005

 

49.   Νίκος Σολομωνίδης

«Δυνατότητες MRI (απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού» για τη μέτρηση ταχύτητας ροής»

6/2005

 

50. Σωτήρης Πατσαλάς

«Συγκριτική μελέτη μηχανικής συμπεριφοράς βιολογικών ιστών»

3/2006

 

51. Γεώργιος Σάνδρης

«Μελέτη των επιδράσεων του υπερθυρεοειδισμού και υποθυρεοειδισμού στην ιστολογική δομή και μηχανικές ιδιότητες της αορτής»

3/2006