Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες

Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες (επιβλέπων Καθηγητής Σ. Τσαγγάρης)

1. Αγγελική Ν. Κτενά,  Φυσικός Ε.Κ.Π.Α.

 «Συσχέτιση ιξώδους αίματος και χαρακτηριστικών ροής της μητριαίας αρτηρίας σε γυναίκες προ και μετά τη σύλληψη»,  1997

Περιοχή έρευνας διπλωματικής: Κλινική ρεολογία αίματος

 

2. Γεώργιος Σπ. Καραβοκυρός, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

«Μελέτη φαινομένων εξαναγκασμένης διάχυσης ουσιών στο κυκλοφορικό και αναπνευστικό σύστημα» , 1998

Επιβλέπων: Σωκράτης Τσαγγάρης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Περιοχή έρευνας διπλωματικής: Βιορευστομηχανική (θεωρητική)

 

3. Χρήστος Γ. Μανόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Παν. Πατρών

 «Πειραματικός και θεωρητικός προσδιορισμός περισταλτικών αντλιών αίματος», 1999.

Περιοχή έρευνας διπλωματικής: Βιορευστομηχανική (θεωρητική)

 

4. Αικατερίνη Δ. Μπάκα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπ. Πατρών

“Πρόταση – μελέτη πιστοποιημένου εργαστηρίου για έλεγχο βιοϊατρικών καθετήρων και υποκατάστατων καρδιακών βαλβίδων» , 1999

Περιοχή έρευνας διπλωματικής: Πιστοποίηση ιατρικού υλικού

 

5. Μυρσίνη Ειρήνη Φούντη, Χημικός Α.Π.Θ.

«Κινηματική ανάλυση ανθρώπινης βάδισης» , 2000

Περιοχή έρευνας διπλωματικής: Πειραματική Εμβιομηχανική

 

6 Δημήτριος Ν. Κολιός, Βιολόγος Α.Π.Θ.

«Μοντελοποίηση της κίνησης σπερματοζωαρίων» , 2003

Περιοχή έρευνας διπλωματικής: Βιορευστομηχανική (πειραματική)

 

7. Καλλιόπη Γ. Χατζηαγγελίδου, Βιολόγος Α.Π.Θ.

 «Συστήματα επεξεργασίας νερού με βιολογική και μικροβιολογική καθαρότητα για βιοϊατρικές χρήσεις και εφαρμογές» , 2004

Περιοχή έρευνας διπλωματικής: Επεξεργασία νερού για Βιοϊατρικές εφαρμογές

 

8. Σωκράτης Βραχλιώτης

«Υπολογιστική μελέτη μικροαντλίας χωρίς βαλβίδες», 2004

Περιοχή έρευνας διπλωματικής: Βιοϊατρική μικροτεχνολογία

 

9. Γεώργιος Στεργιόπουλος

 «Αιμοδυναμική της αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης –Υπολογιστική προσομοίωση»,  Μάϊος 2007

Περιοχή έρευνας διπλωματικής: Υπολογιστική Βιορευστομηχανική

 

10. Μαρίκα Πηλού

 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και λογισμικού προσδιορισμού τριδιάστατης γεωμετρίας αγγείων από διεπίπαδη αγγειογραφία», Ιούλιος 2007

Περιοχή έρευνας διπλωματικής: Βιοϊατρική Τεχνολογία

 

11. Αναστάσιος Μαρμαράς

«Ανάπτυξη συστήματος μελέτης μηχανικών ιδιοτήτων μαλακών βιολογικών υλικών κυλινδρικού σχήματος», Ιούλιος 2007

Περιοχή έρευνας διπλωματικής: Βιοϊατρική Τεχνολογία

 

12. Γεώργιος Τσαρουχάς

 «Μετρήσεις πεδίου ταχυτήτων ροής in vitro με υπερηχοκαρδιοιγράφο – Εκτίμηση λαθών μέτρησης», Μάρτιος 2008

Περιοχή έρευνας διπλωματικής: Βιορευστομηχανική (πειραματική)