Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ανακοινώσεις

Συνέδρια

1) 5th World Congress of Biomechanics, July 29th-August 4th 2006, Munich, Germany

    Congress homepage: www.wcb2006.org

 

2) 14th CISM-IUTAM Summer School, “Biomechanical Modelling at the Molecular, Cellular and Tissue Levels” , September 11-15, 2006, Udine, Italy

 

3) 5th European Symposium on Biomedical Engineering, July 5th 2006, Patras

    http://bme.med.upatrtas.gr/ESBME2006/