Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι

Institut für Biotechnik e. V. (Munich University of Applied Sciences):

   http://www.biotechnik-institut.de/

 

Research Group on Cardiovascular Dynamics, Medical University of Vienna:

   http://www.meduniwien.ac.at/akh/cardiovasc-dynamics/

 

Laboratory of Hemodynamics and Cardiovascular Technology, EPFL:

   http://lhtc.epfl.ch/

 

European Postgraduate Course on Biomedical Engineering:

   http://bme.med.upatras.gr/

 

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.):

   http://www.bioacademy.gr/

 

Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΙΝ.ΒΙ.Τ.):

   http://www.inbit.gr/inbit_gr/home/index.html

 

micrel Medical Devices:

   http://www.micrelmed.com/

 

MedBioWorld Medical Journals:

   http://www.medbioworld.com/med/journals/med-journals.html