Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες

Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες (Επιβλέπων Αναπλ. Καθηγητής Χριστόφορος Προβατίδης)

1.Τ. Μαρώση, Διπλ.<ins> </ins>Μηχανολόγος Μηχανικός

«Προσομοίωση κατάγματος πτέρνης και εσωτερική οστεοσύνθεσή της με πλάκα και βίδες», 2001.

Περιοχή έρευνας διπλωματικής: Υπολογιστική Εμβιομηχανική

 

2. Γ. Παραδείσης,  Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

«Ανάπτυξη μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων για ολικές αρθροπλαστικές», 2001.

Περιοχή έρευνας διπλωματικής: Υπολογιστική Εμβιομηχανική

 

3. Β. Γεωργιόπουλος , Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

«Εμβιομηχανική μελέτη της άνω γνάθου με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων», 2001.

Επιβλέπων: Χριστόφορος Γ. Προβατίδης (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Περιοχή έρευνας διπλωματικής: Υπολογιστική Εμβιομηχανική