Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Σύνδεσμοι

Χρ. Προβατίδης: http://users.ntua.gr/cprovat/

 

Ευρωπαϊκή Εταιρία Εμβιομηχανικής: http://esbiomech.org

 

Πανεπιστήμιο της Leuven (Βέλγιο):
http://www.mech.kuleuven.be/bone/research/projects/