Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Διπλωματικές εργασίες

Διπλωματικές εργασίες

1. Φώτης Χ.Πλίατσικας
«Μελέτη Σχεδιοκατασκευής Θωρακίσεων με τον Κώδικα EGS4», 1997
Επιβλέποντες: Σ.Ε.Σιμόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ, Μ.Ι.Αναγνωστάκης , ΕΔΤΠ-ΑΤ

 2. Μαρία Ν. Σουλιώτη
«Βαθμονόμηση Μετρητή Ολόσωμης Ακτινοβολίας», 1998
Επιβλέποντες: Σ.Ε.Σιμόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ, Μ.Ι.Αναγνωστάκης, ΕΔΤΠ-ΑΤ

 3. Γεώργιος Β. Παραδείσης
«Προσδιορισμός Κ-40 στον οργανισμό νεαρών ατόμων», 1998
Επιβλέποντες: Σ.Ε.Σιμόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ, Μ.Ι.Αναγνωστάκης , ΕΔΤΠ-ΑΤ

 4. Στέφανος Διαμαντούρος
«Προσομοίωση της Αλληλεπίδρασης φωτονίων με την ύλη με τη χρήση του Κώδικα EGS4 για απλές γεωμετρίες», 2004
Επιβλέπων: Μ.Ι.Αναγνωστάκης , Λέκτορας ΕΜΠ