Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Διπλωματικές εργασίες

Διπλωματικές εργασίες (επιβλέπων Καθηγητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος)

1.Παναγιώτης Στεργιόπουλος
«Mελέτη Aνάδρασης Δυνάμεων για Σύστημα Eνδοσκοπικού Eξομοιωτή», 2000

 2. Αλκιβιάδης Γ. Τσάμης
«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιβάλλοντος Γραφικών Πραγματικού Χρόνου σε OpenGL/C++ για Εκπαιδευτικό Προσομοιωτή Ουρολογικών Επεμβάσεων», 2003

 3. Γεώργιος Ν. Κούστας
«Επεξεργασία και Αναγνώριση Μυοηλεκτρικών Σημάτων για Οδήγηση Εξωσκελετικού Συστήματος της Άρθρωσης του Ώμου», 2004

 4. Λάμπρος Θεοδωράκης
«Ανάλυση και κατασκευή μαγνητοσυστολικού αισθητήρα για μέτρηση της πηκτικότητας αίματος», 2005