Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ερευνητικά έργα

Πειραματική και αριθμητική προσομοίωση ροής σε αγγεία υπό την παρουσία ενδοαγγειακών ναρθήκων (stents)

Περιοχή έρευνας: Αιμοδυναμική

Περιεχόμενο & σκοπός της έρευνας:

Μελέτη ροής σε μοντέλα αγγείων υπό την παρουσία μη κυλινδρικού τύπου stent

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μαθιουλάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Συμμετέχοντες:

·        Τσαγγάρης Σωκράτης, Καθηγητής ΕΜΠ

·        Στεφανάδης Χριστόδουλος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών

·        Παπαϊωάννου Θεόδωρος, Μεταδιδάκτορας

·        Χριστοφίδης Χαράλαμπος, Υποψ. Διδάκτορας

·        Λαζόπουλος Αναστάσιος, Υποψ. Διδάκτορας

Φορέας του έργου:  ΕΜΠ

Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι»

Έναρξη – Λήξη, Διάρκεια έργου: Μαρ 2004-Αυγ. 2006 , 30 μήνες

Μεθοδολογία:  Πειραματική (οπτικοποίηση ροής) και αριθμητική μελέτη ροής

Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε η ευεργετική επίδραση συγκλίνοντος ακροφυσίου-stent τοποθετημένου σε είσοδο αγγείου ή/ και διακλάδωσης αγγείων 

Δημοσιεύσεις: αναμένονται

Ανάπτυξη ολοκληρωμένης ηλεκτρομηχανικής διάταξης φυσικών παραμέτρων, με συνδυασμό των τεχνολογιών της μικροηλεκτρονικής και των τυπωμέν

Περιοχή έρευνας: Αιμοδυναμική

Περιεχόμενο & σκοπός της έρευνας:

Κατασκευή διάταξης μέτρησης πίεσης και διατμητικής τάσης ρευστού πολύ μικρών διαστάσεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γρηγόριος Καλτσάς, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών

Συμμετέχοντες:

·        <st1:personname w:st="on">Μαθιουλάκης Δημήτριος</st1:personname>, Αναπλ. Καθηγητής

Φορέας του έργου:  ΕΜΠ

Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ»

Έναρξη – Λήξη, Διάρκεια έργου: 2005-2006 (24 μήνες)

Μεθοδολογία:

Κατασκευή μικροαισθητήρων πίεσης και διατμητικής τάσης ρευστού. Μέτρηση σε μοντέλα εκτεθιμένα σε αέρα και νερό

Αποτελέσματα: δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη

Δημοσιεύσεις: δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη

Κλινική, πειραματική και υπολογιστική μελέτη της εξέλιξης των αιμοδυναμικών συνθηκών σε ανευρύσματα

Περιοχή έρευνας: Αιμοδυναμική

Τίτλος Ερευνητικού Έργου: Κλινική, πειραματική και υπολογιστική μελέτη της εξέλιξης των αιμοδυναμικών συνθηκών σε ανευρύσματα και συνθετικά μοσχεύματα της κοιλιακής αορτής και ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων και εργαλείων οπτικοποίησης για την υποστήριξη της κλινικής αντιμετώπισης

Περιεχόμενο & σκοπός της έρευνα:

Μελέτη ροής σε μοντέλα ανευρύσματος κοιλιακής αορτής

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Κατσαμούρης Αστέριος,  Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Κρήτης

Συμμετέχοντες:

Μαθιουλάκης Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ

Αικατερινάρης Ιωάννης, Καθηγητής Πανεπ. Πατρών

Φορέας του έργου:

ΕΜΠ

Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003

Έναρξη – Λήξη, Διάρκεια έργου:  01-01-2006 έως 01-01-2009, (36 μήνες)

Μεθοδολογία: Χρήση PIV και υπολογιστικού πακέτου FLUENT

Αποτελέσματα: δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη

Δημοσιεύσεις: δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη