Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες

Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες (Επιβλέπων: Δημήτριος Μαθιουλάκης, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.)

1. Χαράλαμπος Χρ. Χριστοφίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
"Πειραματική και θεωρητική μελέτη ροής σε αγωγό με εσωτερική διαμόρφωση τύπου ενδοαγγειακού νάρθηκα (stent)» , 2003
Περιοχή έρευνας διπλωματικής: Βιορευστομηχανική (Θεωρητική-Πειραματική)