Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Διπλωματικές εργασίες

Διπλωματικές εργασίες (επιβλέπων Αναπλ. Καθηγητής Δ. Μαθιουλάκης)

1.Σ. Βουρλιώτης
«Πειραματική μελέτη παλλόμενης ροής σε τετραγωνικό αγωγό», 1995

2. Ε. Παριώτης
«Προσδιορισμός κινουμένων τοιχωμάτων ουροδόχου κύστεως μέσω ψηφιακής ανάλυσης εικόνας», 1995

3. Δ.  Σχοινάς
«Πειραματική μελέτη μόνιμης και παλλόμενης ροής σε τετραγωνικό αγωγό διακλάδωσης 90 μοιρών», 1996

4. Κ. Κουνάνης
«Πειραματική μελέτη ροής σε εύκαμπτο αγωγό», 1997

5. Κ. Γρηγορόπουλος
«Πειραματική μελέτη αυτοδιεγειρόμενης ταλάντωσης αγωγού», 1997

6. Χ. Ζυγκοπούλου
«Μελέτη αντλίας μπαλονιού», 1997

7. Σ. Τζουανάκης
«Μελέτη του πεδίου ροής σε χρονικά μεταβαλλόμενη στένωση», 2000

8. Α. Μιχαλίτση
«Μελέτη ροής προκαλούμενης από παλλόμενο μπαλόνι τοποθετημένο μεταξύ δυο δεξαμενών ίδιας στάθμης», 2001

9. Γ. Πετρακόπουλος
«Μελέτη του πεδίου ροής σε τεχνητή βαλβίδα καρδιάς δυο φύλλων (bileaflet) μέσω τεχνικής PIV», 2002

10. Α. Λάσκαρη
«Πειραματική μελέτη ροής σε ελαστικούς αγωγούς σταθερού και μεταβλητού πάχους», 2002

11. Α. Αγγελάκη
«Πειραματική μελέτη παραμόρφωσης σταγόνας και του πεδίου ροής εντός και εκτός αυτής», 2002

12. Α. Διαμαντής
«Πειραματική μελέτη μόνιμης και μη μόνιμης ροής σε στένωση», 2002

13. Γ. Τσαρουχάς
«Μελέτη παραμόρφωσης σταγόνων σε διακλάδωση αγωγών μέσω PIV», 2004

14. Α. Μουζακίτης
«Πειραματική μελέτη παραγωγής φωνής», 2005

 15. Μ. Πήλου
«Μελέτη αντλίας χωρίς βαλβίδες», 2005

16. Χ. Σταματόπουλος
«Ταυτόχρονη μέτρηση πεδίου ταχυτήτων ρευστού και θερμοκρασιακού πεδίου», 2005