Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Βρίσκεστε εδώ: Έρευνα

Έρευνα

Η έρευνα που διεξάγεται στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και αφορά την Βιοϊατρική Τεχνολογία αναφέρεται συνοπτικά παρακάτω:

 
Λεωνίδας Αλεξόπουλος

Εμβιομηχανική Μαλακών Ιστών (Soft Tissue Biomechanics). Υπολογιστική Ανάλυση Βιολογικών Σημάτων (Systems Biology).

 
Μάριος Αναγνωστάκης:

Αλληλεπιδράσεις Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών με την Ύλη. Δοσιμετρία Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών-Ακτινοπροστασία

 
Γεώργιος Βοσνιάκος

Ταχεία κατασκευή εξατομικευμένων προθέσεων και εμφυτευμάτων

 
Κων/νος Κυριακόπουλος

Bio-Robotics, Robotic Rehabilitation

 
Δημήτριος Μαθιουλάκης

Μετρήσεις μηχανικών μεγεθών σε in vitro μοντέλα του κυκλοφορικού συστήματος.

 
Δημήτριος Μανωλάκος

Βιοϋλικά και κατεργασίες τους.

 
Ευάγγελος Παπαδόπουλος

Ανάλυση-σχεδιασμός-κατασκευή-έλεγχος σε:

Εξομοίωση περιβάλλοντος εγχειρήσεων με απτικές συσκευές ανάδρασης δυνάμεων και εικονική πραγματικότητα πραγματικού χρόνου. Εξωσκελετικές διατάξεις με έλεγχο από EMG. Αυτόνομα μικρορομπότ για έγχυση κυτάρων και άλλες βιολογικές διεργασίες. Βιομιμητικά ρομπότ όπως ρομποτικό ψάρι και ρομπότ με πόδια.

Αναγνώριση μηχανικών παραμέτρων ιστών σε μορφή σωλήνα (π.χ. ουρήθρα). Περιλαμβάνει κατασκευή σερβομηχανισμού μικρομετρικής ακρίβειας με αισθητήρα δύναμης.Ανάλυση, έλεγχος και μελέτη κίνησης γυμναστών.

 
Χριστόφορος Προβατίδης

Υπολογιστική Εμβιομηχανική με χρήση Πεπερασμένων Στοιχείων και Συνοριακών Στοιχείων σε συνδυασμό με επεξεργασία ιατρικών εικόνων. Αριθμητική πρόλεξη ορθοδοντικών μετακινήσεων και παραμορφώσεων κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Εφαρμογές στην Ακίνητη Προσθετική (π.χ. μηχανική συμπεριφορά οδοντικών εμφυτευμάτων, γέφυρες, κλπ.).Μηχανική συμπεριφορά εμφυτευμάτων ισχίου-ολικών αρθροπλαστικών, λαμβανομένης υπόψη και της οστικής ανακατασκευής (bone remodelling). Βελτιστοποίηση οστεοσύνθεσης πτέρνης μέσω πλακών. Επιτάχυση του κύκλου ανάπτυξης υπολογιστικού μοντέλου με σκοπό την κλινική του εφαρμοσιμότητα, δηλαδή σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (medical image: CT/MRI σε CAD: τριδιάστατο γεωμετρικό μοντέλο σε CAE: υπολογιστικό μοντέλο).Αντίστροφος σχεδιασμός εμβιομηχανικών κατασκευών με τη βοήθεια ψηφιοποιητών laser. Μοντέλα βάδισης (gait analysis).Πορωελαστική συμπεριφορά αρθρικού χόνδρου. Ιστομηχανικά ικριώματα χόνδρου (scaffolds).

 
Σωκράτης Τσαγγάρης

Βιορευστομηχανική του κυκλοφορικού, αναπνευστικού και ουροποιητικού συστήματος και συναφείς τεχνολογικές εφαρμογές.

Λεπτομέρειες για την έρευνα αναφέρονται στην παρούσα πύλη κάτω από:  Όνομα του Εργαστηρίου – Ερευνητικά έργα