Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ανακοινώσεις

3rd International Conference on
Imaging Technologies in Biomedical Sciences (ITBS2005)

Innovation in Nuclear and Radiological Imaging:
From Basic Research to Clinical Application

 
Milos Conference Center, Greece

25-28 September 2005

(http://www.iasa.gr/itbs2005)


he 3rd International Conference on Imaging Technologies in Biomedical Sciences (ITBS2005) will be held on September 25-28, 2005, at the Milos Conference center, Milos Island, Greece (please refer to the conference website: http://www.iasa.gr/itbs2005).

This year’s conference focus is on recent advances in Nuclear and Radiological Imaging such as multi-modality and dedicated Imaging systems, state-of the-art techniques for image reconstruction and correction, in vivo imaging of gene expression, targeted radionuclide therapy, in vivo dosimetry, fMRI, MR spectroscopy, computer assisted image interpretation etc. The complete list of topics is available at the conference website.